Đăng ký catalogue Website

Đăng ký catalogue Website 19/07/2022
Giải pháp mua hàng tích hợp eProcurement ( Mua sắm điện tử) với Website Mai Đến
MUA SẮM CHÍNH XÁC- TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN
 
    • PUNCH-OUT CATALOG HAY CÒN GỌI LÀ PUNCH-OUT WEBSITE
Là phương pháp cho phép người mua truy cập tới trang web của  Mai Đến để lựa chọn và mua hàng thông qua các ứng dụng mua hàng nội bộ của  bạn hoặc ứng dụng mua sắm điện tử khác ví dụ như hệ thống SAP ARIBA…
  • Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian thực, không cần đầu tư
  • Tích hợp eProcurement với Mai Đến cho phép công ty của bạn Quản lý hiệu quả Quy trình mua sắm bằng danh mục Punch-Out và giải pháp EDI
  • Nâng cao hiệu quả và tính minh bạch cho mua hàng

                    Người mua/Buyer User                                           Ariba Network                                                             E- Catalog                                                                                                                                                                                                                    https://catalog.maiden.vn/
                                                                                                                                                                                                                                                            
 E Procurement Với Phương Pháp Truyền Thống
Before:Traditional Process/ Xử lý mua hàng Truyền thống


Before: Quy trình mua sắm thông thường Conventianal procurement Process
 
 
Hỗ trợ Zalo Hỗ trợ Zalo Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Instagram Icon-Twitter Twitter
Icon-Messager