LỊCH SỬ CÔNG TY

 • 08.2002

  Thành lập Công ty cổ phần Sao Mai

 • 2002

  Triển khai dịch vụ phát triển phần mềm xuất khẩu sang Nhật, Mỹ

 • 2006

  Triển khai dịch vụ cung cấp thiết bị IT và thiết bị ngoại vi, dịch vụ bảo trì IT

 • 2009

  Thành lập công ty con - Công ty cổ phần phần mềm Sao Mai

 • 2010

  Triển khai làm đại lý độc quyền phân phối và bảo trì máy đúc của hãng UBE

 • 2010

  Triển khai dịch vụ bán hàng qua Catalog thương hiệu "Mai Đến"

 • 2013

  Thành lập chi nhánh - kho hàng tại Khu công nghiệp Thăng Long II - Hưng Yên

 • 2014

  Thành lập chi nhánh - kho hàng tại Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam

 • 2014

  Đổi tên Công ty thành "Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mai Đến"

 • 2016

  Tăng vốn của Công ty lên 15 tỷ

 • 2016

  Đại lý bán hàng thiết bị máy và độc quyền phân phối dầu chân không của hãng ULVAC

 • 2016

  Thành lập chi nhánh - kho hàng tại Khu công nghiệp Thăng Long I - Đông Anh, Hà Nội

 • 11.2017

  Đại lý cung cấp thiết bị lọc nước cho các nhà máy và văn phòng Cleansui của hãng Mitsubishi

 • 03.2018

  Chuyển văn phòng mới về địa chỉ: Số 09 - LK 4, 804 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

08.2002 Thành lập Công ty cổ phần Sao Mai
2002 Triển khai dịch vụ phát triển phần mềm xuất khẩu sang Nhật, Mỹ
2006 Triển khai dịch vụ cung cấp thiết bị IT và thiết bị ngoại vi, dịch vụ bảo trì IT
2009 Thành lập công ty con - Công ty cổ phần phần mềm Sao Mai
2010 Triển khai làm đại lý độc quyền phân phối và bảo trì máy đúc của hãng UBE
2010 Triển khai dịch vụ bán hàng qua Catalog thương hiệu "Mai Đến"
2013 Thành lập chi nhánh - kho hàng tại Khu công nghiệp Thăng Long II - Hưng Yên
2014 Thành lập chi nhánh - kho hàng tại Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam
2014 Đổi tên Công ty thành "Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Mai Đến"
2016 Tăng vốn của Công ty lên 15 tỷ
2016 Đại lý bán hàng thiết bị máy và độc quyền phân phối dầu chân không của hãng ULVAC
2016 Thành lập chi nhánh - kho hàng tại Khu công nghiệp Thăng Long I - Đông Anh, Hà Nội
11.2017 Đại lý cung cấp thiết bị lọc nước cho các nhà máy và văn phòng Cleansui của hãng Mitsubishi
03.2018 Chuyển văn phòng mới về địa chỉ: Số 09 - LK 4, 804 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội